REFORMA INTEGRAL PIS C/ ATAÜLF

Duració 4 mesos | Diseñador Anna&Eugeni Bach | Superficie 130 m2

Descripció
El projecte consisteix en la reforma d’un habitatge ubicat al barri gòtic de Barcelona, ​​en una finca de finals del S. XIX amb una planta amb dues zones molt diferenciades: unes estades encadenades orientades a la façana del carrer, i una sèrie d’ espais al voltant d’un pati de llums interior. La intervenció consisteix en un primer buidatge de tot l’habitatge, el qual permet tenir una zona central a la qual donen la resta d’espais, millorant així la comunicació entre aquests i multiplicant les visuals a través de l’habitatge.
L’espai central acull la cuina, el menjador i l’entrada, però ho fa a través d’una mampara de gelosia ceràmica que separa la zona d’entrada del menjador; i un altre volum, també ceràmic, que conté la cuina. Una estratègia que permet tenir aquestes tres funcions diferents sense renunciar a la idea de ser un únic espai.
L’espai central, abans molt compartimentat, oferia una varietat de sòls hidràulics dispar i poc homogènia. Vam decidir recuperar aquests sòls en aquells espais perimetrals on el sòl no estava en bon estat, i substituir el terra hidràulic de l’espai central per un terra de fusta que unifiqués tot l’espai i ressaltés i valorarés els dos nous elements ceràmics organitzadors de l’espai (el pla – mampara, i el volum – cuina).
A la resta de l’habitatge, en canvi, conservem els terres hidràulics, així com les fusteries de fusta originals, que es trobaven en bon estat i conservaven el caràcter i la memòria del barri on s’ubiquen.

¡Sol·licita un pressupost sense compromís!
Escriu-nos ara a numancia@oak2000.com o truca'ns al 93 494 12 07

I si ho prefereixes també pots venir a visitar el nostre showroom al carrer Numància de Barcelona

Edició 2014

Guanyadors premi de l'opinió pública d'interiorisme

Edició 2015

Obra seleccionada a la categoria d'Arquitectura Efímera