Barcelona, Travessera de Dalt

La proposta busca dotar de màxima funcionalitat l’espai fragmentat i segregat de l’estat previ a la intervenció, potenciant la diafanitat i el sentit transversal de l’habitatge.

L’estratègia principal del projecte és eliminar el passadís per tal d’aconseguir una major relació entre espais, alhora que recuperar la il·luminació natural. Per aconseguir-ho es proposa un estudi obert que evoca a la zona de pas existent, aconseguint crear un espai més diàfan i potenciant un flux de circulació transversal.

L’antiga cuina, que era una habitació més, esdevé ara un espai social que ocupa un lloc central a l’habitatge i articula els diferents programes funcionals. Per altra banda, la morfologia de l’habitatge permet crear una clara distinció entre els espais servidors, de caràcter obert, i els espai servits, de caràcter tancats.

Pel que fa a la materialitat, es recuperen textures preexistents com la del formigó dels pilars estructurals i el maó ceràmic de les parets mitgeres de l’àmbit de la terrassa, amb l’objectiu d’establir contrastos entre l’arquitectura existent i la proposta d’intervenció.

  • Localització

  • Categoría

  • Durada

  • Mida

  • Dissenyador

PROJECTES RELACIONATS

Reforma integral a Muntaner

Reformes

Reforma Integral a Valldoreix

Reformes

Perquè treballar amb nosaltres

"Ens considerem una empresa flexible i adaptable a les necessitats dels nostres clients, podent assumir qualsevol tipus d obra ja sigui per volum, tipologia i qualitats / acabats necessaris per a cada projecte.
Amb una experiència de més de 300 reformes integrals executades els darrers 5 anys, integrem tots els serveis amb personal de la plantilla pròpia de OAK i equips externs de confiança, tot i que potenciem una comunicació fluïda amb un únic interlocutor, treball amb cura i detall. Aportem un exhaustiu control de pressupostos, timmings i possibles desviacions econòmiques, a més d'assessorament tècnic i estètic personalitzat. "

LLEGIR MÉS OPINIONS