Ataülf, Barri Gòtic, Barcelona

El projecte consisteix en la reforma d’un habitatge ubicat al barri gòtic de Barcelona, ​​en una finca de finals del S. XIX amb una planta amb dues zones molt diferenciades: unes estades encadenades orientades a la façana del carrer, i una sèrie d’ espais al voltant d’un pati de llums interior. La intervenció consisteix en un primer buidatge de tot l’habitatge, el qual permet tenir una zona central a la qual donen la resta d’espais, millorant així la comunicació entre aquests i multiplicant les visuals a través de l’habitatge.

L’espai central acull la cuina, el menjador i l’entrada, però ho fa a través d’una mampara de gelosia ceràmica que separa la zona d’entrada del menjador; i un altre volum, també ceràmic, que conté la cuina. Una estratègia que permet tenir aquestes tres funcions diferents sense renunciar a la idea de ser un únic espai.

L’espai central, abans molt compartimentat, oferia una varietat de sòls hidràulics dispar i poc homogènia. Vam decidir recuperar aquests sòls en aquells espais perimetrals on el sòl no estava en bon estat, i substituir el terra hidràulic de l’espai central per un terra de fusta que unifiqués tot l’espai i ressaltés i valorarés els dos nous elements ceràmics organitzadors de l’espai (el pla – mampara, i el volum – cuina).

A la resta de l’habitatge, en canvi, conservem els terres hidràulics, així com les fusteries de fusta originals, que es trobaven en bon estat i conservaven el caràcter i la memòria del barri on s’ubiquen.

  • Localització

  • Categoria

  • Durada

  • Mida

  • Dissenyador

PROJECTES RELACIONATS

Reforma Integral a l’Urgell

Reformes

reforma poblenou

Reforma Integral a Sants

Reformes

Perquè treballar amb nosaltres

"Ens considerem una empresa flexible i adaptable a les necessitats dels nostres clients, podent assumir qualsevol tipus d obra ja sigui per volum, tipologia i qualitats / acabats necessaris per a cada projecte.
Amb una experiència de més de 300 reformes integrals executades els darrers 5 anys, integrem tots els serveis amb personal de la plantilla pròpia de OAK i equips externs de confiança, tot i que potenciem una comunicació fluïda amb un únic interlocutor, treball amb cura i detall. Aportem un exhaustiu control de pressupostos, timmings i possibles desviacions econòmiques, a més d'assessorament tècnic i estètic personalitzat. "

LLEGIR MÉS OPINIONS