Presentat al 48h Open House

Reforma - Rehabilitació Energètica a la Fundació Aura, Barcelona

AURA és una organització sense ànim de lucre dedicada a ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral, seguint la metodologia “Treball amb Suport” en empreses i entitats ordinàries. A la seva seu, es realitzen tasques de formació, seguiment i es duen a terme programes d’autogestió col·lectiva de la vida social i domèstica.

La nova seu s’ha construït en un espai de planta baixa amb 63 metres lineals de façana a tres orientacions que antigament era una oficina bancària. Hem interpretat les condicions del lloc, amb una gran superfície d’intercanvi entre l’interior i l’exterior, com una oportunitat per desenvolupar una intervenció en clau de rehabilitació energètica que resolgui les necessitats funcionals assolint el major confort ambiental possible amb el menor consum energètic.

La façana original és fonamentalment de vidre. Es una font d’aportació de llum natural molt important però és també una membrana que facilita les pèrdues i els guanys tèrmics no desitjables i la contaminació acústica. Aquestes premisses han estat el punt de partida d’un projecte que mira de resoldre totes aquestes qüestions amb una única decisió de projecte: la construcció de dues noves membranes que gestionen la llum, el clima i l’acondiciament acústic i a l’hora organitzen el programa.

La primera membrana, adjacent a la façana original, actua de regulador tèrmic generant protecció solar i dissipació durant els mesos càlids i efecte hivernacle durant els mesos freds. Aquesta pell incorpora també programa d’emmagatzematge i és el principal responsable de la reducció de la demanda tèrmica en un 56% respecte a les condicions originals.

La segona membrana separa els espais de treball, que es troben a la banda de façana, dels espais comuns. Aquesta segona pell garanteix la il·luminació natural i la visió cap a l’exterior dels espais comuns interiors i regula la renovació d’aire de tot el local. Està construïda per un sistema modular que permet adaptar-se al llarg del temps en funció com vagin variant les necessitats d’emmagatzematge.

Tota la intervenció, a excepció de les particions transversals entre sales, està construïda utilitzant tres materials: Taulers contraplacats de fusta, vidre i policarbonat cel·lular. Hem incorporat també el revestiment de feltre de llana en algunes de les parets existents per millorar l’absorció acústica.

Comportament climàtic

El projecte s’ha treballat en estreta col·laboració amb Societat Orgànica i Vidal Enginyers, amb la finalitat d’integrar i controlar mitjançant simulació els efectes de les mesures passives i actives en la reducció del consum energètic i la millora del confort ambiental.

Les mesures passives implementades són:
-Incorporació d’aïllament tèrmic en la façana original.
-Construcció d’una galeria que fa la funció coixí tèrmic, generant efecte hivernacle a l’hivern i protecció solar i ventilació – dissipació a l’estiu.
-Incorporació de protecció solar adaptada a les diferents orientacions
-Utilització dels espais comuns com a plenum de retorn de l’aire primari, de manera que s’antemperen sense necessitat de ser climatitzats.
-Millora de l’estanqueïtat del tancament exterior amb la creació de la doble façana de vidre
-Tractament transparent o translúcid de les dues noves membranes per maximitzar l’aprofitament de la llum natural.

Les mesures actives implementades són:
-Instal·lació d’un sistema de climatització per aire d’alta eficiència amb unitats independents per cada sala i un sistema de control domotitzat i amb detecció del nombre d’ocupants de cada espai. Aquest sistema s’ha dimensionat d’acord amb les demandes determinades per les simulacions al llarg de l’any, tenint en compte els horaris de treball, nombre previsible d’ocupants dels espais.

La solució emprada ha permès reduir la demanda energètica en un 56% i el consum energètic en un 64%%, però també ens ha servit per assolir uns nivells de confort molt elevats.

CRÈDITS
Nova seu d’Aura Fundació
Promotor: Aura Fundació
Arquitectes: Miba architects (Laia Isern i Toni Montes)
Emplaçament: Ronda General Mitre, 174, Barcelona
Superfície construïda: 345 m2
Col.laboradors: Joel Pera, Oriol Vives
Assessorament energètic i en sostenibilitat: Societat Orgànica
Enginyeria d’Instal.lacions: Vidal enginyers consultors
Constructora: Oak2000
Fusteria (fabricació i col.laboració en el disseny): NODO, Els Nois
Industrials patrocinadors: Panasonic (climatització), Reiter (envans mòbils), Lamp (il.luminació)
Fotografies: Adrià Goula

Localització

Categoria

Durada

Mida

Dissenyador

Barcelona

Reformes

5 mesos

345 m²

Miba architects

PROJECTES RELACIONATS

Reforma integral a Muntaner

Reformes

Reforma Integral a Valldoreix

Reformes

Perquè treballar amb nosaltres

"Ens considerem una empresa flexible i adaptable a les necessitats dels nostres clients, podent assumir qualsevol tipus d obra ja sigui per volum, tipologia i qualitats / acabats necessaris per a cada projecte.
Amb una experiència de més de 300 reformes integrals executades els darrers 5 anys, integrem tots els serveis amb personal de la plantilla pròpia de OAK i equips externs de confiança, tot i que potenciem una comunicació fluïda amb un únic interlocutor, treball amb cura i detall. Aportem un exhaustiu control de pressupostos, timmings i possibles desviacions econòmiques, a més d'assessorament tècnic i estètic personalitzat. "

LLEGIR MÉS OPINIONS