Reforma d'habitatge al Barri Gòtic

By 28/02/2014Reformes

En un edifici del casc antic de Barcelona, amb un estat de conservació delicat, es va plantejar un projecte que consistia en la divisió horitzontal d’un habitatge d’uns 200m2 en dos unitats habitables. Això s’havia de fer amb l’enderroc de tots els envans, la modificació de totes les instal·lacions obsoletes, la col·locació de reforços estructurals…
El projecte plantejava un nou programa funcional amb dos habitatges que es tractaven paral·lelament en la seva reestructuració. A partir d’una distribució senzilla, que donava amplitud als espais i una idea de plasmar el caràcter original de la finca s’iniciaven les obres en dues fases.
https://oak2000.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/bn21.jpg Una primera fase (molt important!) va consistir en reforçar estructuralment tots aquells punts afectats per a la nova distribució que es plantejava. Així mateix, es van iniciar els treballs d’extracció, neteja i acopi per a posterior recol·locació del paviment hidràulic original de l’habitatge, el qual es recol·locaria amb una nova distribució formant catifes de color. Tot seguit, es va continuar amb l’enderroc de tots els envans existents, deixant un espai diàfan i ampli, que ens permetés iniciar el replanteig de les noves divisions, alhora que, es va realitzar una capa d’anivellament d’uns 8-10cms amb formigó lleuger que concedís espai per al pas de les instal·lacions de sanejament.
Un cop finalitzat tot el procés de treballs previs, enderrocs i replantejos, és va donar inici a una segona fase, que va consistir en l’aixecament de totes i cadascuna de les divisions interiors, segons plantejament inicial, així com tot el procès de revestiments i acabats generals.
Pel que fa a l’habitatge més petit, el projecte proposava un espai de rebuda i passadís que comunicava l’entrada amb dues habitacions àmplies, que comparteixen un bany complet (acabat amb revestiment de kourasanit), un petit bany de cortesia, un espai de rentat i la gran sala que conté l’espai de cuina oberta.
https://oak2000.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/bn41.jpg En quant als acabats, l’espai de cuina/menjador/sala conserva el paviment hidràulic original, amb una nova distribució, alhora que s’ha col·locat uns finestrals nous de fusta de pi tractada, pintats amb pintura a l’aigua, remarcant les betes de la fusta, així com, s’ha donat importància a les bigues originals de fusta, netejades manualment, una a una, i pintades amb pintura a l’aigua; pel que fa a l’espai de les habitacions, s’ha col·locat un paviment de fusta de bambú clar, que dóna unes propietats molt bones en quant a resistència, manteniment i durabilitat. Les portes, noves, són de DM esmaltades en color blanc.
D’altra banda, en l’habitatge principal, el projecte plantejava un espai d’entrada que articulava la zona de dia amb la zona de nit.
Dos habitacions i dos banys, conformen la zona de nit, i s’uneixen per un passadís amb il·luminació perimetral de LED que dona amplitud i profunditat.
https://oak2000.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/bn31.jpg Una cuina oberta, dins d’un gran espai diàfan segmentat per una porta corredera de grans dimensions, un espai de rentat i un bany de cortesia, representen l’espai diürn. En aquesta gran sala, espai protagonista del projecte, es proposa una cuina amb caràcter minimalista, la qual continua fins a l’espai d’estar, que dona una estratègia de prolongació i unificació. En aquest espai, destaca la conservació de les pintures dels paraments verticals (un estuc de calç) donant rellevància i importància a l’origen de l’edifici. Pel que fa als paviments, s’ha recol·locat el paviment hidràulic a mode de catifa central, amb un remat de kourasanit en tot el perímetre, alhora que s’ha netejat totes les bigues de fusta, per a posterior pintar-les a l’aigua.
https://oak2000.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/bn51.jpg En definitiva, un projecte que pretén mantenir una estratègia de conservació de l’original, adoptant els materials i acabats més vanguardistes i innovadors.

deixa una resposta