Quines diferències hi ha entre realitzar una obra integral amb Pladur i l'Obra Tradicional?

¡Aprèn sobre els dos sistemes constructius més utilitzats per la tabiqueria i decideix quin és el que més et convé en la teva propera reforma integral!

Et mostrem quines diferències hi ha entre realitzar una reforma integral amb Pladur i l’Obra Tradicional :
Els tabics d’obra tradicional són elements formats per maó buit, l’espessor del qual no supera els 10cm, inclosos els guarnits. Es construeix rebut per cant o testa amb morter de ciment o pasta de guix, i és elaborat per un operari especialista, creant unes juntes d’1cm aproxidament.
Les plaques de Pladur o maó laminat són elements formats per una part central de guix natural recobert per dues capes de cel·lulosa especial a la seva superfície. Aquestes plaques són fixades mecànicament a una estructura de ferro galvanitzat de forma mecànica formant un conjunt homogeni totalment estandaritzat.
A continuació, podem observar algunes imatges de la nostra obra al carrer Madrazo, on estem emprant un sistema de divisòries fetes amb pladur.
pladur reforma integral
 
pladur reforma integral
 
pladur reforma integral
 
pladur reforma integral barcelona
 
Hi ha molta gent que encara dubta de les bones prestacions del pladur per fer una reforma integral. Per contrastar aquestes teories, hem parlat amb el nostre pladurista Jorge, que porta 20 anys dedicant-se al muntatge de tabiqueria de pladur i és un expert en la matèria.
“El pladur compleix les mateixes prestacions que l’obra tradicional, sempre que s’instal·li bé” 
pladurista OAK reforma integral
– Bon dia, Jorge. M’imagino que després de tants anys muntant
Pladur t’ho coneixes a la perfecció. Tu te’l posaries a casa teva?
– Bon dia. La tabiqueria de pladur requereix d’una instal·lació rigorosa i experta pel seu bon funcionament, i sempre que es controli aquesta execució és un bon element. Per tant, sí que me l’instal·laria a casa meva. El seu taló d’Aquiles és el cantó inferior, per on poden entrar les humitats, així que la placa s’ha de deixar suspesa en la seva justa mida, de manera que eviti el pas d’humitats per capil·laritat però a la vegada generi un element compacte.
– Llavors, encara que aparentment sembli més lleuger, aguanta bé el pes i compleix amb les prestacions acústiques i tèrmiques?
– Aguanta des de mobiliari de cuina a simples estanteries sense problemes, simplement s’ha de preveure i col·locar unes pletines que reforcen l’estructura i soporten les càrregues. Pel que a l’impacte acústic i tèrmic refereix, millora les prestacions de l’obra tradicional al tenir un aïllant continu a l’interior, i per aquest motiu molta gent es decanta per aquest material.
– En temes econòmics, què surt més a compte?
– El suministre del pladur és més car, però tenint en compte que ens estalviem l’execució de regates i l’enguixament, al final, aproximadament, ens movem sobre pressupostos similars.
Des de OAK esperem que amb aquest article tinguis una mica més clar per què escollir el pladur com una bona forma de fer les obres d’una reforma integral de la teva vivenda.
 

deixa una resposta