Política de qualitat

L’actividad que OAK 2000, S.L. considera conforme a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001 és:

CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.
DISSENY I EXECUCIÓ DE REFORMES INTEGRALS D’HABITATGES.

Des dels nostres inicis, aquesta direcció ha fonamentat el seu projecte empresarial sobre les següents directrius:

  1. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant per a això l’avaluació i aplicació d’aquests requisits.
  2. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en la mesura del possible els mateixos i reduint els avaluats.
  3. Garantir els controls i optimització dels nostres processos per a ser eficients i aconseguir consolidar el nostre propòsit en un context en el qual l’entorn és canviant i molt competitiu.
  4. Assegurar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades en OAK 2000 S.L.
  5. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
  6. Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels processos implantats d’acord amb la nostra planificació estratègica, de manera que ens permeti oferir i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
  7. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  8. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de la nostra empresa.

La Direcció de OAK 2000 S.L. fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per a la resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tecnològics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

Aprovada per Gerència