Reforços estructurals

Un dels problemes més greus que pot sofrir un edifici són les patologies de caràcter estructural, que poden arribar a suposar un risc per a la seguretat dels habitants de la finca i dels seus confrontants. OAK té àmplia experiència en la resolució d’aquest tipus de problemes, aplicant les diferents tècniques de reforç estructural segons la naturalesa del material afectat, l’origen del mal estat, i la seva possible solució. Sempre amb la màxima precaució i adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

PROYECTOS RELACIONADOS

Rehabilitació Costa Brava – La bisbal

Reformes

Rehabilitació a Montevideo

Construcció

Perquè treballar amb nosaltres

"Ens considerem una empresa flexible i adaptable a les necessitats dels nostres clients, podent assumir qualsevol tipus d obra ja sigui per volum, tipologia i qualitats / acabats necessaris per a cada projecte.

Amb una experiència de més de 300 reformes integrals executades els darrers 5 anys, integrem tots els serveis amb personal de la plantilla pròpia de OAK i equips externs de confiança, tot i que potenciem una comunicació fluïda amb un únic interlocutor, treball amb cura i detall. Aportem un exhaustiu control de pressupostos, timmings i possibles desviacions econòmiques, a més d'assessorament tècnic i estètic personalitzat. "

LLEGIR MÉS OPINIONS