Avís legal i política de privacitat

En relació a l’Compliment de la Llei de Protecció de Dades, l’informem que els dades personals facilitades per vosté. En QUALSEVOL dels formularis inclosos en AQUEST lloc web són inclosos en uns Fitxers informàtics Propietat i responsabilitat de * OAK 2000 SL *, societat de nacionalitat espanyola amb NIF / CIF B-62.185.921 i domicili social a CARRER NUMÀNCIA 48-50 (BCN), Barcelona (Espanya) i seran Tractats per Mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fermen possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i / o de permetre la Realització dels serveis explicats en AQUEST lloc web.

Pot Un. Exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i OPOSICIÓ que li atorga la Vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o email, o directament en AQUEST lloc web.

La finalitat Fonamental de este lloc web és permetre la Realització de Propostes de Negoci i comercials entre empreses, per a AIXÒ guardem el correu electrònic amb l’única finalitat de permetre AQUEST contacti, entenent que AQUEST correu ha Estat destinataris per a relacions professionals, i no personals. Les tats contingudes en la Base de Dades que Përmet la Realització de este Servei, és refereixen exclusivament a Empreses i Professionals, i no és obligatori introduir cap donada de caràcter personal.

 

OAK 2000 SL

Carrer Numància, 48-50
08029 Barcelona (Barcelona)

Tel. 93 494 12 07 comercial@oak2000.com